تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1368 
معارف اسلامی و تبلیغ 
دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران 
 
دکترا 
1376 
تاریخ و تمدن ملل مسلمان 
دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران 
 
خارج