نمایش رزومه
اطلاعات شخصی
نام:محسن
نام‌خانوادگی:خندان (معروف به الویری)
تاریخ تولد:1962/07/23
کشور محل تولد: ایران
استان محل تولد:قم
تخصص و سوابق علمی
  • تخصص اصلی: فقه و اصول
  • سوابق علمی:
  • خارج , ,
سوابق کاری
  • دبیرخانة شورای انقلاب فرهنگی ، عضو شورای علمی ، تا کنون
  • همایش بین‌المللی وضعیت کنونی مطالعات اسلامی ، عضو کمیتة علمی همایش سازمان فرهنگ و ارتباطات ، تا کنون
  • دانشکدة معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق ، رئیس گروه تاریخ و فرهنگ ، از 2001/9/13 ، تا 2006/9/3
  • دانشگاه مذاهب اسلامی ، رئیس گروه تاریخ ، از 2002/9/14 ، تا 2006/8/23