انتخاب‌گری انسان و انتخابات
48 بازدید
محل ارائه: شبکه 4، 18/11/86،
نوع اثر: برنامه تلویزیونی
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی