جهانی شدن
45 بازدید
محل ارائه: شبکة چهارم سیما دی 1382
نوع اثر: برنامه تلویزیونی
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی