گزیدة مأخذشناسی
52 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1381
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی با عنوان پایبندی به اصول و پاسخگویی به نیازهای زمان، تهران: مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسلامی، تهران: مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسلامی، 1381ش