اسلام و تمدن اسلامی
58 بازدید
ناشر: تهران:‌ سمت
نقش: نویسنده
سال نشر: 1381
تعداد جلد : 2
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
1381ش.، جلد اول: ص 4 و جلد دوم: صص 656 ـ 669، ( پاورقی انتقادی )