معیارها و رهنمودهایی برای برنامه ریزی فعالیت های تبلیغی (بررسی) دیدگاه و تجربه ای المنتدی الاسلامی)
57 بازدید
محل نشر: مبلغان » مرداد 1379 - شماره 6 »(13 صفحه - از 27 تا 39)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی