درآمدی بر مفهوم، فرایند و ویژگی های تاریخ نگاری شفاهی
90 بازدید
محل نشر: نامه تاریخ پژوهان » تابستان 1385 - شماره 6 »(15 صفحه - از 3 تا 17)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی