نقد نظریه ای در پیدایش شیعه اثنی عشری
54 بازدید
محل نشر: پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » زمستان 1374 - شماره 2»(36 صفحه - از 51 تا 86)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
صرف‏نظر از برخورد تند پاره‏اى از منتقدان و نویسندگان مسلمان با پدیده شرق شناسى و متهم ساختن شرق شناسان به تعقیب اهدافى سوء1، برداشتهایى نادرست از متون اسلامى و ارائه تحلیلهایى ناصواب از جنبه‏هاى مختلف تاریخ، فرهنگ و اندیشه اسلامى 2، این اعتقاد تقریبا مورد پذیرش همگان است که شیعه در مطالعات و بررسیهاى شرق‏شناسى، بسیار مورد غفلت وبى‏توجهى قرار گرفته و تصویرى نادرست از آن ارائه شده است. به نظر مى‏رسد این جمله ادوارد براون (متوفى 1926 م) همچنان به قوت خود باقى است که «هنوز در هیچ یک از زبانهاى اروپایى، تألیفى مشروح،