شیوه های فرهنگی - ارتباطی پیامبر صلی الله علیه و آله در عهد مکی
72 بازدید
محل نشر: پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) »بهار 1383 - شماره 21» (30صفحه -از 41 تا 70)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله پس از بحثی کوتاه درباره منابع و واژگان تبلیغی ، فعالیتهای تبلیغی پیامبر(ص) در عهد مکی حول سه محور الف: مراحل دعوت‏، ب: روشهای دعوت و جهت‌گیری‌ها و ج: دستاوردها مورد بررسی قرار گرفته است. مراحل دعوت پیامبر(ص) در مکه عبارت بودند از: 1. مرحله آغاز رسالت 2. مرحله دعوت محدود و ارتباط فردی و چهره به چهره، 3. مرحله دعوت گسترده و شروع ارتباط گروهی تا هجرت به حبشه، 4. مرحله پس از هجرت گروهی مسلمانان به حبشه تا هجرت عمومی به مدینه. مهم‌ترین ابزارها و روشهای فرهنگی ـ ارتباطی پیامبر(ص) در مراحل یاد شده عبارت بود از: قرآن کریم، ابداع نهادها و نمادهای جدید ارتباطی و معرفی منطقی و استدلالی دین جدید ،‏ بهره‌گیری از ایام حج و تماس با تازه‌واردان به مکه و عرضه دعوت بر قبائل مختلف‏، خطابه و .... . جهت‌گیری و دستاوردهای تبلیغی سیزده سال کوشش پیامبر(ص) در مکه نیز عبارت بود از: تربیت روحی و روانی مردم و تحول فرهنگی در جامعه، نشان دادن جهانی بودن دعوت، کشاندن دعوت به مرزهای بیرون مکه و زمینه سازی برای فراگیر کردن آن و اثبات لزوم انعطاف‌پذیری در بهره‌گیری از ابزارها و روشهای تبلیغی دینی...