سند چشم‌انداز، گستره‌ای نوین برای پژوهشهای علوم انسانی
51 بازدید
محل نشر: همايش بررسي مشکلات علوم انسانی، دانشگاه شیراز، دانشکدة ادبيات و علوم انسانی، 1
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی