اخلاق و فناوری اطلاعات؛ رویکردی دینی
50 بازدید
محل نشر: نشرية فرهنگ و فناوری، سال اول، شمارة چهارم، فروردین و اردی‌بهشت 1384ش.
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی