ایران‌شناسی و تعامل و تفاوت آن با شرق‌شناسی و اسلام‌شناسی؛ رویکردی تاریخی
50 بازدید
محل نشر: خلاصه مقالات نخستين همايش ملي ايران‌شناسی، تهران، خرداد 1381ش.، ص 323
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی